• Ribat Panel Sistemi, yapılarda montaj kolaylığı ve bu kolaylığın neticesi ile hızından dolayı diğer geleneksel yapı sistemlerine göre süreç ve teslimatla ilgili olduğu düşünüldüğünde, maliyet açısından olumlu bir şekilde karşılaştırılır. Ribat panel, özel bileşenlerinin teknik özellikleri ile yüksek mukavemetli duvarlar (basınç mukavemeti betonarme kesit özelliğinde ve kesme(kayma) mukavemeti ise çelik profili kesiti özelliğinde) ile ısı ve ses yalıtımı gibi birden fazla görevi tek başına yerine getirebilen mükemmel bir çözüm sunar. Ribat Panel profili çok hafiftir bu yüzden montajı sırasında vinç, ağır tesis ve makine ihtiyacını ortadan kaldırır; sonuç olarak daha az insan gücü, diğer bina çözümlerinin uygulanmasına kıyasla önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar.
 • Ribat Panel başlıca üç ana bileşenden oluşur. Bu bileşenler biraraya gelerek güçlü, ekonomik, uzun ömürlü, hafif Ribat Paneli oluşturur. Ribat Panelin esnek ve güçlü dış iskeleti iki tarafta yer alan ve 5 cm x 5 cm ölçülü karelajlardan oluşan 2.5 mm çaplı çelik hasırlar bulunur. Her iki tarafta bulunan hasırları 650-700 kN/m2 çelik dayanımlı ve 3 mm çaplı daldırma galvaniz teller birbirine özel örgülü şekilde bağlar. Çelik kafesin içinde beton vb. lerini hızlı tutmaya yarayan oluklu yapıda 16 kg / m3 yoğunluğunda ve ayarlanabilir 5-15 cm kalınlığında özel bir EPS Panel bulunur.
 • Ribat Panel® Sistemi, yapısal veya yapısal olmayan bir sistem olarak binalarda kullanılabilir. Sistemin bina tasarımlarının gerekliliklerini yerine getirmesi nedeniyle yapısal bir sistem olabilir: Bina tasarımının gerektirdiği basınç mukavemetini, duvarlarda panelin her iki yüzeyinde 3 cm kalınlığında kara sıva/püskürtme beton kullanılarak döşeme ve çatı kabuğunda ise panelin üst yüzeyinde ilave donatı ile gerekli kalınlıkta (minimum 6 cm) C30/37 sınıfında beton kullanarak; panelin alt yüzeyinde ise duvarlarda olduğu gibi 3 cm kalınlığında kara sıva/püskürtme beton kullanılarak yerine getirir.
 • Yapısında kullanılan EPS malzemesi sayesinde daha hafif olmasına rağmen, yapılarda betonarme özellik gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Yapısal bir bakış açısıyla Ribat Panel® Sistemi, herhangi bir betonarme yapı gibi mukavemetli ve sağlamdır.
 • Ribat Panel Sistemi prefabrik bir sistem değildir. Endüstriyel veya yarı prefabrik sistem olarak tanımlanır, çünkü paneller fabrikada üretilir ve bina tasarımındaki konumuna göre standart boyutlarda (120 cm x 600 cm) teslim edilir. Sıva/püskürtme beton üretimi, uygulama sırasında sahada yapılır.

Bunun getirdiği avantajlar başlıca şunlardır:

 • Projede değişiklik yapılması gerekiyorsa kolay bir şekilde kusursuz çözümler sunar.
 • Prefabrik sistemlere göre özel üretim gerektirmez. Standart üretim ile tüm uygulamalar kolaylıkla yapılabilir.
 • Montajı çok basit ve yöntemsel bir sistem olduğu için herhangi bir özel uzmanlık bilgisi gerektirmez. Bununla birlikte, sıva/püskürtme betonunun, karıştırma pompalarını kullanmak için bazı uzmanlık eğitimine ihtiyaç vardır.
 • Örneğin, kartonpiyer gibi diğer sistemlerden farklı olarak, Ribat Panel herhangi bir özel bağlantıya ihtiyaç duymaz ve duvarlara veya tavanlara nesnelerin asılması için herhangi bir ağırlık sınırı yoktur. Kaplamalar betonarme olduğundan, tek şart bu malzeme için özel delgilerin kullanılmasıdır.
 • Ribat Panel’ in birçok uygulaması vardır. Bunlardan birincisi duvar taşıyıcı sistem modelidir, fakat aynı zamanda sistemimize mükemmel şekilde uyum gösteren beton veya donatı çeliğinin yardımcı olması ile yapıların döşemelerinde de kullanılmaktadır. Sistemimizin bir diğer olanağı ise, geleneksel bir yapıya sahip binaların cephe kaplamaları olarak kullanılmasıdır. Bu özel kullanım, sağladığı ekstra net alanın yanı sıra, mükemmel bir ısı ve ses yalıtımı olarak çok iyi bir performans gösterir.
 • Isı yalıtımı açısından bakıldığında, genellikle kullanılan yapıların değerini artırır, bu da binanın ömrü boyunca büyük bir enerji ve ekonomik tasarruf anlamına gelir. Ek olarak, net alan artışı vardır, çünkü daha az kalınlığa sahip olan duvarlar, geleneksel olanlardan yaklaşık iki kat daha etkilidir.
 • Ses yalıtımı gibi bir bakış açısıyla, CTE DB-HR gibi akustik standartları, çoğu durumda herhangi bir tabaka veya başka malzeme gerek duymadan ideal bir şekilde yerine getirir.
 • Aslında, bu Sistemin ana avantajlarından biri deprem etkilerine karşı mükemmel performansıdır. Binalara etkiyen deprem kütlesiyle doğru orantılıdır. Ribat Panel Sistemiyle yapılan binalar, geleneksel bir binaya göre % 35 daha az ağırlıktadır, binalar üzerindeki hareketli deprem kütlesi bu orandan daha düşüktür. Ayrıca, paneller arasındaki eklemler, yapıya ekstra güç veren galvanizli çapraz ağlarla güçlendirilmiştir. Onlar, deprem sarsıntıları sırasında bozulmaya ve daha sonra, önceki halini geri kazanmak için belli bir kapasiteye sahiptir.
 • Ribat Panel Sistemi ile yapı inşa etmek için çok az kişi, araç-gereç ve makine gereklidir. Sadece 4 hafta içinde tek katlı 100 m2 müstakil bir ev inşa etmek için iki kişi yeterlidir. Ayrıca, inşaat işleri pahalı sabit vinçler olmadan gerçekleştirilebilir ve iki kişi kolayca bir paneli hareket ettirebilir.
 • Zaman tasarrufu (Geleneksel sistemlerden son derece hızlı olmasından kısa zamanda tamamlanma.)
 • Maliyet tasarrufu (zaman tasarrufu, maliyet tasarrufuna eşittir.)
 • Personel tasarrufu (binaları kurmak için çok az insan gerekir.)
 • Enerji tasarrufu (binanın ömrü boyunca sistemin yalıtım kapasitesi sayesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır.)
 • Ribat Panel Sistemi, genellikle kullanılan her türlü temel yapısı ile uyumludur. Zemin etkilerine bağlı olarak, temel yapısının modeli en uygun şekilde seçilir. Genellikle yapılan uygulamalarda sürekli(mütemadi) temel veya radye temel kullanılmıştır.
 • Her türlü kaplama, hatta metal alt yapıya sahip kaplamalarda kullanılabilir.
 • Ribat Panel Sistemi TBDY-2018 yönetmeliğinin verdiği sınırlara göre en fazla 6 kata kadar (BYS=6; 10,5 < HN < 17,5 ) çıkabilmek için üretilebilir. Bununla birlikte, yüksekliği yükseltmek mümkün olacaktır çünkü sınır, duvarların taşıma kapasitesidir ve hesaplama ile kontrol edilebilir.
 • Sistemin silah ateşine karşı direncini kanıtlayan bir balistik test var.

Geleneksel bina yöntemlerinin en az 20 cm’sine kıyasla sadece 10 cm ile ısı ve ses yalıtımı gereksinimlerini karşılayan cephe duvarlarımızı yaptık. Deneyimimiz sayesinde, 100 m2‘lik bir bina alanı içinde 4 m2 ‘lik ek net alan artışı sağlandı.

 • Hesaplamalar, geleneksel yapı yöntemlerine benzer. Lütfen, teknik alanda iyi bilinen malzeme mukavemeti yöntemleri ile kullanılan betonarme betonu unutmayın. Taşıyıcı duvarlar basit basınç ile çalışır, döşemeler ise duvarlara hareketi transfer etmez. Döşeme elemanları basit sapma ile çalışır. Maksimum gerilmeler, binanın orta kısmında hesaplanır ve bu amaçla seçilen panelin gerilmeleri ile karşılaştırılır. Panelin maksimum gerilimi, panelin izin verilen gerilimini aşmıyorsa, takviye kullanmak gerekli değildir. Eğer açıklığın ortasındaki maksimum gerilme panelin izin verilen gerilmesini aşarsa, ilave donatı eklenmesi gerekecektir. Takviye gerektirmeyen maksimum uzunluğu elde etmek için döşemenin en uzun açıklığını hesaplamak gereklidir.
 • Montaj aşamasında, çerçeveler bağlantı hasırları ile desteklenir ve duvarların beton bölümlerini yüksekliğinde kesmemeleri için taşıyıcı duvarlarından birkaç santimetre ile ayrılırlar; Aksi takdirde, duvarlar dikey çizgisi boyunca zayıflama hattına neden olacaktır.
 • Bir Ribat Panel duvarının ağırlığı yaklaşık 130 kg / m2‘dir ve döşemesinin ağırlığı yaklaşık 280 kg / m2‘dir.
 • Ribat Panel Sisteminde duvarların iki yüzeyinde, döşemelerin ve çatı kabuğunun alt yüzeyinde kara sıva karışımı veya püskürtme betonu karışımı kullanılır. Bu karışımın çimento dozajı minimum 300 kg/ m3 olup dayanımı yaklaşık 25 MPa denk gelmektedir. Döşemelerin ve çatı kabuklarının üst yüzeyinde ise TS-EN 206’a göre C30/37 sınıfı Brüt beton karışımı kullanılır. Agregaların maksimum tane boyutu 0 ile 6 mm arasındadır.
 • Isı yalıtımı, 10 cm EPS çekirdekli panel için 2.85 m2K / W ’dir. Isı geçirgenlik 10 cm EPS çekirdekli panel için 0,35 W / m2ºK arasındadır. Bu veriler, yapının 25 cm ‘lik bir tuğla duvarına kıyasla% 175 ile% 430 arasında bir ısı yalıtım değerini karşıladığı anlamına gelmektedir. Isı geçirgenlik için iyileştirme% 64 ile% 81 arasındadır. Panelimize ait ısı geçirgenlik verileri, standartların talep ettiği maksimum ısı geçirgenliği aştığı için bunları dünyanın her yerinde kullanmamızı sağlar.
 • Her iki tarafta (3 cm) tanımlanan sıva/püskürtme beton kalınlığı ile basit panellerin aralığı ortalama 43,50 dBA akustik yalıtıma sahiptir.
 • Ribat Panel duvarlarının içinde tesisatı (soğuk ve sıcak su tesisatı) yapmak için, plastik malzemeden (polibutilen veya polipropilen) yapılan borular kullanmalıyız, çünkü esnekliği nedeniyle daha kolay kurulabilirler. Bakır borular sertlikleri nedeniyle uygun değildir.
 • Projelerinizi ait AutoCAD dosyasında veya benzeri durumlarda mümkünse konutların boyutlandırılmış taban ve yükseklik çizimlerine ihtiyacımız vardır. Bu çizim dosyalarını teknik@ribatpanel.com mail adresine göndererek metraj ve fiyat teklifimizi alabilirsiniz.

 

 • Lütfen 0 216 225 64 81 , 0 538 595 36 18 veya 0 543 524 41 41 numaralarını telefondan bizi arayın veya iletişim sayfamızdaki genel soru formumuzu kullanarak bize e-posta gönderin. Yakında görüşmek dileğiyle.